TIDSSKRIFT | DIKT | LYD | ESSAYS | INTERVJUER | KRITIKK | NYE BØKER | ALT ANNET | BREV | OM NYPOESI
DIKT[P]
Gunnar Björling: Fra Du går de ord
16.01.08

Fra Du går de ord (1955). Diktene oversatt til engelsk av Fredrik Hertzberg. Fredrik Hertzberg om Gunnar Björling.


 


Du går de ord

 

IVi går och söker

och vi vandrar

vi går och söker

det är ej i orden


det är ej ord

ord ej

men av ett intet

o din dag


 


*


 


När så litet att förmå

drag stunden in

När en så litet

– att låt stilla


Och drömmar

och ingen att veta

men det dröm

och allts öga


 


*


 


Du går de

ord

och var

var du, det var

jag vet ej och

att till ditt öra

vill

och med ögat

blott med finger


 


*


 


– fingrar händer

att omkring

nu

med syskondrag

men så litet

och platsrent


blomstern

och vad uppkommit

jord jord

och vår kärlek

– jordkärlek


 


*


 


Och bredd ut

och jord, steg

Som en stund

sprängd ur bröstet


Att endast

det och vi har

o att i dej

det bor

genom rummet


 


*


 


Det är i orden

d e t och

– att i förglömmelse


Så vill en ej –

bara

Såsom –

och det varit


 


*


 


När och –

mer än så

att ingen vet


på gränsdrags punkt

och att ett enda

och som – allt


 


*


 


En gång, och

gånger

Så allt, och intill

värld


– är ej de: och

talar Är

talande

med hud

och läpparnas

ögon

Har så svällande

läppar


 


*


 


Frukta älska

– i allting

börjans ord


Bedjande och

ser på dig:

att du säger det

Ser, och

bedjande

och till varandra


 


*


 


Sången

Hör mig ej mer

i rymderna fången

sången

världsalltet sånger

mig

och världssångerna

visslar

i rymderna fången

sången