bergen poesifest

opplesning fra kommende bok (2003)
03:58 min:
    real audio (1,2 mb)
    mp3 (1,4 mb)

kalender röd levande av is

utskriftsvennlig format

Ann Jäderlund (f. 1955) debuterte i 1985 med samlingen Vimpelstaden, og har siden gitt ut ytterligere 5 diktsamlinger, senest Kalender röd Levande av is i 2000. Med sitt kresne, markante og særegne forfatterskap er hun en av de aller fremste svenske samtidspoetene. Har man først kommet Jäderlunds dikt i møte, slipper de ikke taket i en. De går virkelig under huden og inn i margen på leseren med en sterk, rytmisk suggererende tiltale og med en foruroligende blanding av det melankolsk nytelsesfulle og det brutale. Jäderlund arbeider mye med rytmiske og grammatiske figurer, og forfatterskapet kan leses som et språkkritisk prosjekt, slik Anders Olsson gjør det i essayet «Ann Jäderlunds poetiske oprør» (Den blå port 58/2001). Ifølge Olsson har hun utviklet en intertekstuell metode med stort frigjørende potensiale, hvor hun tar inn vers og vendinger for deretter å variere dem til uigjenkjennelighet i strengt gjennomførte komposisjoner, og lar helt atskilte koder og beskrivelsessystemer brytes mot hverandre. Særlig leker Jäderlund seg med det romantisk-erotiske poetiske repertoaret, men også med bibelsk språk, som i mörker mörka mörkt kristaller fra 1994: «O Jesus kväljande händer / Vita ansiktsmanteln foten / Under sticker kallvit fram / Nära vaden ansiktsfoten / Jag vill inte komma fram / Jag vill stanna långt härinne / Jesus Jesus kalla lamm». (ME)

Diktene som presenteres her er tidligere upublisert materiale.

________________________________

                        Utsvettning av blod

En blodkaktus i en solbränning.   I   e n   s o l   b r i n n a n d e   h e t t a .
S o m   i n t e   ä r .   S o m   k o m m e r   m e n   i n t e   ä r .
S o m   ä r   h ä r .   En öppnad frukt. Öppnad och oåtkomlig.   S p r ä n g d   i
b e s t å n d s d e l a r .   I   k ö t t .
I   l u f t i g a   p o r ö s a   s k a l .   S o m   l e v e r .   B u l t a n d e   v i t a .
Som blast på ett huvud . Blomkålsblast.
Och överallt pigment.   V i t a   b r i n n a n d e   h e t a   d e l a r .
S o m   ä r   p i g m e n t   f r å n   d e t   i n r e   b l o d e t .   F r å n
d e t   i n r e   b l o d e t .
O c h   d e s s
s å r a n d e   s k e p n a d .
D e s s   b e s t å n d .


_______________________________                                       Våg

R ö n t g e n l j u d .   Men som till en annan
människa. Inne  i hennes
ljud. Som i fett.   I   e n   r ö r p o s t .   I   t r ä k l i p p t a   b i t a r .   Som kommuni-
kation mellan två kyssar. Från varsin sida av rummet.   S o m   t v å
k y s s a r   s o m   f r a m t r ä d e r   u r   a v g r u n d e n .   För att göra materien
ö v e r v ä l d i g a d   och lugn.


______________________________                         Spillror av paradiset

I ansiktet har jag en slöja som är som tunn flytande   h u d .  Och inne i slöjan
finns en   i n å t g å e n d e   hud. I   flera kopplade dimensioner.
Som ett flytande   r u m   i n n e   i   r u m m e t .   I syret inne  i rummet.
E l l e r   i   l j u s e t .   I ögonen.
V a d   ä r   v o l y m ?
Mina ben är som två andra ben främmande. Eller konkava.
Eller   b r ä n d a   g e n o m   e n   s å d a n   l i n s .   O c h   u t s t r å l a n d e .
S o m   e n   h ä g r i n g .   M i t t   i   d e s s
s k ä r n i n g s p u n k t .   Flackande som en vit låga. En vit låga
av flimrande
mjukt vax.
Och därinne i de mjuka filtarna brinner det. I  de små husen.   I   d e   s m å
k a t t h y d d o r n a   m e d
b u k t a n d e   v a r m a   v ä g g a r .
Som i en påse  med små foster. Små blindbitar .
S o m   f l y t e r .   Och är uppåtstående. För att de   ö v e r s t   i n n e h å l l e r   f e t t
o c h   ä r
h u n g r i g a .
Och jag är nu också som ett sådant  djur. Som ett foster i
ståltråd.   H o p s y d d   a v   a l l a s   b l i c k .   H o p s y d d   t i l l
e t t   e n d a   s t y g n .   S o m
röntgenljud.