bergen poesifest

opplesning fra «Min fars dagböcker» i Stammar (2002)
08:15 min:
    real audio (2,4 mb)
    mp3 (2,9 mb)
«Borta» fra Stammar (2002)
01:07 min:
    real audio (0,3 mb)
    mp3 (0,4 mb)

glänta
psykoanalytisk tid/skrift

Ulf Karl Olov Nilsson (f. 1965) debuterte med Kung-Kung i 1990 og har siden gitt ut fem diktsamlinger, senest Någons stöd (1999) og Stammar som kom i år. Stammar er en helt eksepsjonell bok i skandinavisk sammenheng ved at samtlige avdelinger så åpenbart er skrevet i skjæringspunktet mellom den egne og den andre teksten. For eksempel finner man avdelinger som utelukkende består av ord og vendinger fra Iliaden, Sigmund Freuds kasusbeskrivelser, Nilssons avdøde fars dagbøker eller rett og slett av sønnens første 31 ord. Her finnes en homofonisk oversettelse av 1. Mosebok, hvor en opplesning på hebraisk har blitt oversatt til en «för en svensktalande begriplig text» – «Bereshit berai loim metashemain vetarits» blir til «Bär oss hit, bär alla långt! Mättas hemma i vete, ris». En avdeling låner «sin grafiska förebild» fra diktet «her står jeg så» i Inger Christensens Alfabet, hvor Christensens romlige «her står jeg så ved Barentshavet / der ligger altså       Barentshavet» oversettes til det temporale «framtiden äger rum       den första januari / jag säger: detta är       den andre januari». Gjennom disse tilsynelatende objektiverende metodene lykkes Nilsson å skrive både intellektuelt utfordrende og vakre, bevegende og grusomme dikt. Ulf Karl Olov Nilsson arbeider også som klinisk psykolog, sitter i redaksjonene til tidsskriftene Glänta, OEI og Psykoanalytisk tid/skrift og har en rekke oversettelser fra fransk og amerikansk bak seg. (PBA)