bergen poesifest

opplesning: «Tredje promenaden»
fra Åren (2002)
07:32 min:
    real audio (2,2 mb)
    mp3 (3,1 mb)

intervju vagant

Fredrik Nyberg (f. 1968) har gitt ut diktsamlingene En annorlunda praktik (1998), Blomsterur (2000) og Åren, som kom nå i høst. I sistnevnte trekker Nyberg den parataktiske stilen og blandingen av det private og det kollektive fra de tidligere bøkene atskillige hakk lengre. Boka beveger seg fra mars 1999 til februar 2002 og er delt opp i avdelinger som hver spenner over tre måneder. Denne ganske løse strukturen gjør at man kan se hvordan motiver og vendinger hentes opp og forskyves år for år, som i disse tre sitatene, hentet fra avdelingene datert september–november, henholdsvis 1999, 2000 og 2001: «Löven och skräpet och fukten samlas cirkulärt i vinkeln mellan / husen. I vinkeln mellan husen börjar Hösten» – «Höst mellan husen Halsen. / Det står en gul grävskopa på gården bland Barnen. Gult är vad / naturen har velat» – «Börjar det nu? / Att vi grät i luften och i luften omkring oss. / Sedan ett par timmar tilbaka är det september. September åt alla / tänkbare håll». Men likevel er det kanskje bruddene som først og fremst slår en under lesningen av boka, for selv om Nyberg bygger opp narrative, metonymiske, fonetiske eller motivmessige strukturer, føres disse sjelden eller aldri helt ut. «Jeg innbiller meg at jeg er interessert i å begynne på nytt hele tiden. I visse dikt kan jeg begynne på nytt i hver setning,» sier han i et intervju med Henning H. Bergsvåg i Vagant. Og et annet sted i det samme intervjuet: «Jeg tror at alt kan brukes, alt kan være like viktig. Få plass i et dikt. Dikt er noe stort. Som kan romme alle mulige typer utsagn, fra det tradisjonelt poetiske, som jeg også arbeider med, til ‘tre kopper kaffe’ eller rable ut sin egen alder på en absurd, presis måte. At alt dette får plass i diktet.» Og det spørs om en bok som Åren er leselig hvis man kommer til den med en forventning om diktet som «fortetting» eller «punkt». Da er det heller snakk om en utspredende, men også generøs og inkluderende tekst, hvor også det tilsynelatende mislykkede og banale har en plass, side om side med vakre og uroende linjer som disse: «Fredag. Sömnen luktar illa. Igår kväll blev jag inte lugn. Att ingen eller någon har gått i snön som under natten fallit mellan husen. Dessa långa sjungande paranteser.» (PBA)