[00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]


.DS_Store;3 stigmat...er eldr.rtf;3s of p.e;3T;afsnit bla;all spaceships;amp;ang sf;
art fair reading;att citera;att droppa;bigg uns;bishops read;Book 1.indb;books
to write;bravo ev ttill emal;BRAVUM IDE;buisarr;dddi;dess;desse;dessee;
det underj...a systemet;dfdff;dogger;doll;dream;dröm1

Ja, dina fötter svävar över marken, ja. Istappar faller från taken.
Ja, husen har lösgjort sig från marken. Nej vi eftersträvar inte ett mer
intuitivt interface, ja.
Det är inte ett bra tillstånd och det är inte fint. Gult ljus.

dröm1;dsd;dus_med_bilder.pdf;e.m.a.l;emal;en maskin av ljus;fg; fire burns;
gautre;gdol;godu i;good ol norway sf;goodum;goodum';goodurm;gossdunm;
gotum;gute id;gutes bute;hdsjh;hedn_the new one;Icon;ideeeos;ideikus;
insp words;jdjd;k island;laskals;main namne;n.f.s.o a safe place...

Om du vill så kan du bestämma dig, bara gå samma väg varje dag - som han
sa för länge sen. Samma väg varje dag. För länge sen visade någon dig det,
och nu hör du det. Är det betydelsfullt, överhuvudtaget?

dröm1;dröm1;dröm1

Oh hund, spring, spring över ängen, med din ljusbruna man slängande kontrollerat
jag öppnar munnen längtar efter det kontrollerade och tänker att
kanske någon gång kommer jag kunna vara där, i detaljerna som en del,
mellan dina muskler och inuti dina tänder, sänkas med dina ögonlock,
bara ett filnamn med en egenskap. Så är det -

...stjaernfall;tabloe poeticus;thats it;the shit.doc;theeditions;trainee etc;trainy030604;
Untitled-1.indd

Ja, dina istappar svävar över marken, åker iväg över säven, undanskymda.
Jag gömmer mig i källaren.
Teckna med hittade föremål sammanhang på väggarna! Den enda uppmaning
jag kan komma ihåg, nu när ni ber mig. Och sluta be mig.