nypoesi 2/06
ØYVIND BERG

FOR LENGE LENGE SIDA
VAR JEG ALEINE
AV OG TIL
KOM NYMÅNEN FRAM
STO JEG OPP FOR Å KOMME NED I HULLET
BLE JEG SPERRA INNE

BRØDRE OG SØSTRE
JEG SIER SOM SANT ER
NÅR JEG FORTELLER
AT DET VAR TRANGT
DET VAR VIRKELIG TRANGT
JEG HADDE INGEN Å ELSKE MED

BORTSETT FRA FENGSLET
MEN DET VAR HELT ENORMT
NÅR DET BLE HJERTEVARMT I FENGSLET
AV OG IKKE TIL
NÅR JEG FYLTE FENGSLET
ELSKET JEG DET

AV OG IKKE TIL
VAR DET HELT ENORMT OG DET VAR ALT
AV OG IKKE TIL
ALEINE FYLTE JEG FENGSLET
FYLTE JEG DET MED HJERTEVARME ALEINE?
HELT PROPELL? SKJØNNE RU TEGN, INGA?
LONGPELA LONGPELA TAIM
MI WANPELA
WANPELA WANPELA TAIM
NUPELA MUN I KAMAP
MI TASOL LA GO ANTAP LONG HUL
MI KALABUSIM

BRATASUSA
MI SPIK TOK TRU
WATAIM MI TOKIM
OLSEM I NO BRAIT
I NO BRAIT TASOL
I NO GAT MAN HOLIM SKIN

TASOL KALABUS
TASOL EM NAU TRU
WATAIM HOTPELA KALABUS HAT
WANPELA WANPELA NO TAIM
WATAIM MI PULAPIM KALABUS
HOLIM SKIN KALABUS

WANPELA WANPELA NO TAIM
EM NAU TRU EM TASOL
WANPELA WANPELA NO TAIM
MI WANPELA PULAPIM KALABUS
MI WANPELA PULAPIM HOTPELA HAT?
KOROPELA? SAVE TOK PISIN?