nypoesi 2/06
THOMAS BRAICHETSagan om F___

Oversatt av Jenny Högström